ב-10 בפברואר 1948 מינה דוד בן־גוריון את יעקב ריפתין, איש מפ"ם וחבר ב"וועד הביטחון" של היישוב (1) לחקור שורה של אירועים שהובאו לידיעתו, שבהם נחשדו אנשי ההגנה בביצוע מעשים חמורים ביותר, בהם מעשי רצח, עינויים בחקירה, שוד וביזה. בחלוף כשלושה שבועות הגיש ריפתין לבן־גוריון דין וחשבון המסכם את פעולות החקירה שביצע, כמו גם שורה של מסקנות והמלצות. דבר קיומו של דו"ח ריפתין אינו סוד. המלצותיו של ריפתין מוכרות כגורם משמעותי בהחלטה על מינוי תובע כללי לצבא והקמת הפרקליטות הצבאית. (2) בספרות הובא כתב המינוי של בן־גוריון, תוארו ממצאי בדיקת האירועים וצוטטו וחלק מהמסקנות, אך הדו"ח עצמו מעולם לא פורסם – עד עתה. זהו פרסומו המלא הראשון.

קראו עוד

Close

דו"ח ריפתין
1 במרץ 1948