בשנים האחרונות החלה קהילת הארכיונאים העולמית, לצדם של פעילי זכויות אדם ומשפטנים, לגבש עקרונות וקווים מנחים שנוגעים לגישה לארכיונים. מסמכי העקרונות נוסחו בעזרת מילונים מקצועיים, מסמכי מדיניות של גופים מדינתיים ובין-מדינתיים, ופסיקה של בתי דין לאומיים ובינלאומיים. מסמכי העקרונות המקצועיים נועדו לסייע לארכיונים ולארכיונאים לעמוד בחובתם האתית להבטיח גישה רחבה ככל שניתן לחומרים הארכיוניים, תוך איזון נאות של חובתם להגן על אינטרסים דוגמת ביטחון ופרטיות.

קראו עוד