ערב מלחמת ששת הימים התגוררו ברמה הסורית קרוב ל-130 אלף תושבים. במפקד אוכלוסין שערכה ישראל באוגוסט 1967, שלושה חודשים לאחר תום המלחמה, נמצאו ברמת הגולן שזה עתה נכבשה 6,396 תושבים סורים בלבד – רובם המוחלט דרוזים. גורלם של עשרות אלפי התושבים הערבים שהתגוררו ברמה הושכח במהרה מהזיכרון הציבורי – וגם במחקר ההיסטורי גורלם כמעט ולא זכה להתייחסות. אחד הבודדים שעסקו בכך היה עיתונאי "הארץ" שי פוגלמן, שמאמר שלו בעיתון מיולי 2010 התחקה אחר הפעולות הישראליות שהביאו להתרוקנות הרמה מתושביה. מסמכים שאיתר מכון עקבות בארכיון הצלב האדום מאירים ממד נוסף של גירוש התושבים הסורים מיד לאחר כיבוש הגולן.

קראו עוד

Close

רמת הגולן – נתונים סופיים של הפקידה הכללית
11 בספטמבר 1967

דיווח תת המשלחת בקוניטרה על ביקורים בכפרים
16-12 ביולי 1967

ביקור הנציגים בקוניטרה בכפר מנסורה (ריק)
18 ביולי 1967

ביקור משלחת הצלב האדום בפרג'
19 ביולי 1967

נספח למכתב מוריון – תגובת הצלב האדום לגירוש תושבים בגולן
27 באוגוסט 1969