כבר בימיו הראשונים של הכיבוש החלו גורמים ישראלים שונים – אנשי מודיעין, עיתונאים ואחרים – לשוחח עם מנהיגים פלסטינים בכדי ללמוד על עמדותיהם ביחס לעתיד הגדה המערבית. כחודש ימים מתחילת הכיבוש הכין סמנכ"ל משרד החוץ, שלמה הלל, דו"ח בן שלושה עמודים שסיכם את העמדות שהביעו בשיחות אלה "כמה מהמנהיגים החשובים ביותר".

קראו עוד

Close

10 ביולי 1967

אל: מר א. אבן, שר החוץ
מאת: שלמה הלל

הנדון: דעות ומחשבות של תושבי הגדה המערבית לגבי העתיד