זמן קצר לאחר כיבוש הערים הערביות ב-1948 רוכזו תושביהן בשכונות נפרדות, שהוקפו בדרך כלל בגדרות תיל. אצל כמה פקידים ישראלים הדבר העלה "אסוציאציות של זוועה".

קראו עוד

Close

מכתב יוסף ושיץ למרכז מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם)
5 ביולי 1948

מכתב משה ארם לשר המיעוטים בכור שלום שטרית
אוגוסט 1948

פרוטוקול ישיבה של ועדת השרים לענייני הרכוש הנטוש
17 בדצמבר 1948