במהלך השנה הראשונה שלאחר מלחמת ששת הימים דנו חברי ועדת החוץ והביטחון בינם לבין עצמם ועם מוזמנים שונים – שרי הממשלה, בכירי הצבא והמשטרה – בענייני היום ובשאלות אסטרטגיות.

חלק ג': תמלילי הישיבות מאי – יוני 1968.

קראו עוד

Close

28 במאי 1968
פרוטוקול מס' 121

דיווח של שר החוץ; דיון על הדיווח של שר החוץ

29 במאי 1968
פרוטוקול מס' 122

דיווח של השגריר י' רבין; דיון בעקבות דיווח שמסר שר החוץ בישיבה קודמת

11 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 123

דקר; האלוף וייצמן על תקריות עם ירדן; פעולות ההסברה בחוץ לארץ; ההתנחלות בשטחים החדשים

18 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 124

(עמודים ראשונים חסרים)

21 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 125

סקירת שר החוץ; דיון בענייני הסברה

25 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 126

דיווח של ראש הממשלה על מגעים עם נכבדים פלסטינים; דיון בשאלת ההתנחלות בשטחים החדשים