באמצע אפריל עלה לאוויר אתר האינטרנט המחודש של ארכיון המדינה, שנועד לאפשר לציבור לעיין בעותקים סרוקים של חומרים מארכיון המדינה. אלה חדשות מצוינות. ואולם, מהלך זה מלווה ומותנה בסגירת חדר הקריאה במבנה הארכיון בירושלים. הדבר יגרום לסגירתם לעיון של חומרים ארכיוניים חשובים שכיום פתוחים לעיון הציבור.

קראו עוד

Close

הודעה מטעם גנז המדינה בדבר הפסקת הגישה למסמכי הנייר בארכיון המדינה

פניית עקבות אל גנז המדינה בעקבות הודעתו: אל תעצור את הגישה לחומרי הנייר

קריאתם של חוקרות וחוקרים: לשמור על העיון בארכיון המדינה ולקיים התייעצות ציבורית

פניית האגודה לזכויות האזרח בישראל

קריאת איגוד היוצרים הדוקומנטריים, איגוד התסריטאים ואיגוד הבמאים