ארכיון שב"כ סגור לחלוטין לעיון הציבור וקיים מעט מאוד תיעוד היסטורי זמין על פעילות הארגון. תיעוד יוצא דופן מספק המברק המובא כאן, שנשלח מלשכת ראש שב"כ במרץ 1988 – על רקע פרוץ האינתיפאדה הראשונה – וחושף את עיקרי ההמלצות של שירות הביטחון לפעילות בשטחים הכבושים. מהמסמך עולה שפעולות שב"כ בשטחים כללו לא פעם צעדי ענישה קולקטיבית ונועדו להפגין כוח, להגביל את הפעילות הפוליטית של פלסטינים, ולחזק את התלות של תושבי השטחים ברשויות הישראליות.

קראו עוד

Close

המלצות שב"כ לפעולה בשטחים הכבושים,
1 במרץ 1988