בישיבת הממשלה שהתקיימה לאחר הכיבושים המרכזיים של מלחמת העצמאות דנו השרים ביחס כלפי הציבור הערבי במהלך המלחמה – ובפרט בביזת רכושו. הדיון כולו היה מושחר וסגור לעיון עד עכשיו, ונפתח בעקבות פנייה של מכון עקבות.

קראו עוד

ישיבת הממשלה,
21 ביולי 1948