הנספח הסודי של דו"ח ועדת רטנר על הממשל הצבאי (1956) מתפרסם כעת לראשונה, לאחר שהוסתר שלא כחוק בידי מלמ"ב.

קראו עוד

Close

דין וחשבון

של הועדה לבדיקת ענייני הממשל הצבאי

24 בפברואר 1956

נספח סודי לדו"ח הועדה לענייני הממשל הצבאי

התישבות ביטחונית ושאלת הקרקעות

24 בפברואר 1956