כבר בימיו הראשונים של הכיבוש החלו גורמים ישראלים שונים – אנשי מודיעין, עיתונאים ואחרים – לשוחח עם מנהיגים פלסטינים בכדי ללמוד על עמדותיהם ביחס לעתיד הגדה המערבית. כחודש ימים מתחילת הכיבוש הכין סמנכ"ל משרד החוץ, שלמה הלל, דו"ח בן שלושה עמודים שסיכם את העמדות שהביעו בשיחות אלה "כמה מהמנהיגים החשובים ביותר".

"במסגרות שונות ובגלגולים שונים נתקיימו פגישות עם כמה ממנהיגי הגדה המערבית לשמוע מחשבותיהם לגבי עתיד הגדה כפי שהוא נראה להם", הסביר הלל. על בסיס דיווחים שהועברו למשרד החוץ על ידי בני השיח הישראלים, פרש הלל תמצית של עמדות שהביעו כמה מאותם מנהיגים.

בדו"ח שנכתב עבור שר החוץ אבא אבן (עותק ממנו נשלח אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה), ציין הלל "כמה נקודות משותפות" למנהיגים הפלסטינים. "כולם, לרבות הקיצוניים ביותר שביניהם", כתב הלל, "טענו שיש למצוא כיום הסדר של קבע בין ישראל לגדה, וטענו כי יהיה בהסדר כזה כדי להפיג המתיחות בין ישראל לארצות ערב".

Close

10 ביולי 1967

אל: מר א. אבן, שר החוץ
מאת: שלמה הלל

הנדון: דעות ומחשבות של תושבי הגדה המערבית לגבי העתיד