אחד הנושאים על סדר יומה של ישיבת הממשלה שהתקיימה ב-20 באוגוסט 1967 היה מדיניות ישראל ביחס לגדה המערבית. ישיבת הממשלה באותו יום נחלקה לשניים: עיקר ישיבת אחר הצהריים הוקדש לדיון בדבר עתיד הגדה המערבית וההכרח לקבל החלטות בנושא זה. הפרוטוקול המלא של ישיבת אחר הצהריים מובא כאן.

שר הפנים, משה חיים שפירא, הציע שלא להחליט; בישיבת הבוקר הציג שר הביטחון משה דיין תכנית להקמת חמישה בסיסי צה"ל על קו הרכס לאורך הגדה וחיבורם למדינת ישראל בכבישי רוחב. השר שפירא הציע לקבל את ההצעה ואמר "נקים היאחזויות של הצבא אך לא של התיישבות", אבל הציע ליישב מחדש את המקומות שנכבשו מידי היהודים ב-1948: ירושלים, חברון, גוש עציון, עטרות, בית הערבה, נווה יעקב.

שר הדתות זרח ורהפטיג הציג עמדה הדוגלת בהחזקת השטחים הכבושים כולם, "עם מינימום ערבים ואפילו עם כל אותם ערבים הישובים בה […] לגבי ארץ ישראל לא קיים בשבילי השיקול אם זה כדאי או אינו כדאי". ראש הממשלה לוי אשכול העיר לו "אצלך אין ספקות. הכל יהיה בסדר ויכול להיות רק לטובה". שר המשטרה אליהו ששון חישב שהחזקת השטחים בידי ישראל תביא להכללת מיליון וחצי אזרחים ערבים בשטחה: "איך שלא תעשה את החשבון – אלה מיליון וחצי ערבים שאינך יכול למנוע מהם את זכויותיהם כאזרחים. בייחוד במאה העשרים, כאשר שאלת שחרור העמים בעיצומה, גם אם ניצחנו וכבשנו אותם". "דבר נוסף," המשיך השר ששון, "2 מיליון ו-300 אלף יהודים, לעומת מיליון וחצי ערבים בארץ – כל היהודים הללו יהיו צריכים להתגייס כדי לשמור על הסדר בין מיליון וחצי ערבים." אשכול גיחך: "תהיה אז תעסוקה"; השר מנחם בגין הסכים: "לא תהיה אז אבטלה".

שר המשטרה אליהו ששון סבר שלא ניתן יהיה להחזיק את אוכלוסיית השטחים תחת שלטון ישראל לאורך זמן מבלי לתת להם אזרחות שווה. הוא השווה זאת לניסיון שצברה המדינה ביחס לפלסטינים אזרחי ישראל: "יכולנו להחזיק בערבים כפי שהחזקנו בהם, כי נתנו להם שיוויון פוליטי. אמרנו להם שהם אזרחים שווים בארץ והם למדו להשמיע קולם. ריסנו אותם והחזקנו אותם בממשל צבאי, אבל היה כאן דבר יסודי כלפי פנים וכלפי חוץ".

שר הפיתוח והתיירות משה קול פרש את הקווים המוסכמים על חברי הממשלה: לא ינוהל משא ומתן על ירושלים, רצועת עזה ורמת הגולן יישארו אף הן בתחומי ישראל. הגבול עם ירדן "יתוקן" ולא יחזור להיות כשהיה. כיוון שאין פרטנר למשא ומתן בשלב זה, אמר קול, ממילא אין צורך לפתח עתה "ויכוח בין מכסימליסטים ואלה המוכנים לותר למען השגת שלום בר-קיימא." שר המסחר והתעשיה זאב שרף, אמר שאת הגולן ואת סיני יש להחזיק בידי ישראל כיוון ש"שם לא קיימת בעיה של אוכלוסייה". עזה, אמר, "היא בעיה בפני עצמה". ביחס לגדה הזהיר שרף: "במידה ומציגים את העניין – צריך להציגו ביושר. ופירוש הדבר: להציג את הסכנות, המשיכה, ההתעוררות של רגשות עמוקים וכן אפשרות של רגישות מסויימת של מלחמות יהודים ביחס לשטח והסכנה החמורה כבר לדור זה וודאי לדור הבא, אם מקימים אנו עתה מדינה, בלי סיכוי לעליה גדולה, כאשר 40% מתושבי המדינה יהיו ערבים."

"איני רוצה להציק לך, מר שרף" פנה אליו אשכול, "אך מה הצעתך?" שאל. "אמרתי", השיב שרף, "אל נחליט עכשיו."

Close

פרטיכל
ישיבה סו / שכ"ז - של הממשלה
י"ד באב תשכ"ז - 20.8.67

המשך הדיון בסעיף 753: הגדה המערבית