שאלת מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים ושאלת גורל רכושם במזרח העיר ובמערבה היו שלובות זו בזו מאז תחילת הדיון בדבר השלכות סיפוחם של העיר העתיקה והכפרים באזור למדינת ישראל. מקצת התיעוד שליווה את הדיון הזה בשנתו הראשונה של הכיבוש מובא כאן.

סיפוחם של העיר העתיקה בירושלים ועוד 28 כפרים בסביבותיה למדינת ישראל זמן קצר לאחר המלחמה עורר שאלות בדבר מעמדם האזרחי של התושבים הפלסטינים, שמצאו עצמם בשטח שמדינת ישראל הכריזה עליו כשטחה. יתר על כן, חלק מהוראות מערכת החוקים הישראלית בדבר רכוש ומקרקעין, שנועדו לטפל ברכושם של הפליטים והעקורים ("נוכחים נפקדים") לאחר 1948, עוררו סוגיות בנוגע לרכושם של תושבי מזרח ירושלים. ממשלת ישראל לא הזדרזה לפתור את הבעיות הסבוכות שיצר הסיפוח. בכך עוסקים המסמכים שמובאים כאן.

Close

מסמך מס' 1

דו"ח בעניין ישיבת ועדת שרים לענייני ירושלים

22 ביוני 1967

מסמך מס' 2

הסדר מעמדם המשפטי של תושבי ירושלים המזרחית

30 באוגוסט 1967

מסמך מס' 3

אזרחות תושבי מזרח ירושלים

14 במרץ 1968

מסמך מס' 4

תושבי מזרח י-ם וחוק נכסי נפקדים

14 במרץ 1968

מסמך מס' 5

בעיות שמצפות לפתרון במזרח ירושלים

14 ביולי 1968