אי אפשר להבין את הדיווחים האחרונים על עימותים סביב עבודות של קק"ל בנגב מבלי להכיר את ההקשר ההיסטורי של הייעור בישראל ואת המטרה מאחוריו: השתלטות על קרקעות. מראשית ימי המדינה ועד היום משמש הייעור כלי להשגת שליטה בקרקע ולהבטחת עתודות של שטחים להתיישבות יהודית. תוכנית של קק"ל מ-1987 בשם "ייעור לשמירת שטחי המדינה" מדגימה זאת היטב.

"ייעור אדמות" הפך לפני עשרות שנים למושג רומנטי המחפה על מציאות של גזל וניכוס שטחים – בתוך ישראל ובשטחים הכבושים שבשליטתה – שאינם מיושבים על ידי יהודים. פרוטוקול של דיון הוועדה לענייני התיישבות מפברואר 1979, בראשות שר החקלאות באותה עת, אריאל שרון, תיאר בישירות את הפרקטיקות ששימשו את המדינה כדי להשתלט על אדמות הגליל: ייעור מסיבי והקמת מצפים. צעדים אלה נועדו, בלשונו של שרון, כאמצעי לצורך ייהוד הגליל וכדי להבטיח למדינה "רזרבה קרקעית ל-20, 30 או 40 השנים הקרובות לפעולות התיישבות".

מדוע היה צורך בייעור? הבעיה, מנקודת מבט ממשלתית, היתה נעוצה בכך שבגליל – כמו במקומות אחרים – לא היו תקציבים מספקים להקמת התיישבות מסיבית ובעיקר – לא נמצאו מספיק אזרחים יהודים שהיו מוכנים לעבור לגליל ו"לייהדו" באמצעות הקמת יישובי קבע.

כעשור מאוחר יותר, בינואר 1987, העביר ד"ר חיים צבן, שעמד בראש מינהל פיתוח הקרקע בקק"ל, תוכנית שכותרתה "ייעור לשמירת שטחי המדינה". גם כאן מתואר השימוש בייעור של עשרות אלפי דונמים ככלי לשמירה על עתודה קרקעית – הפעם בשטחי הגדה המערבית הכבושים. צבן כתב:

"64% בלבד מן השטח צפונה לבאר שבע ועד גבול הלבנון כולל יהודה ושומרון תפוסים על ידי עם ישראל. בשנים האחרונות חלה נסיגה באחזקת שטחים אלו. […] אין חללים בעולמו של הקב"ה ויש לממש את שמירת השטחים הלכה למעשה" (הדגשות שלנו)

התוכנית נועדה, כפי שציין צבן במכתב למנכ"ל משרד השיכון ולפקידים נוספים, לייער שטחים בהיקף של 30 אלף דונם בשנת העבודה 1987/8, לאחר שנים שבהן צומצמו פעולות הייעור בשל מגבלות תקציב.

מכתב נוסף מאותה שנה, של מנהל ייעור חבל מרכז בקק"ל, נתן סאס, מתאר היבט נוסף של השימוש בייעור לצורך ניכוס קרקעות בשטחים הכבושים. במכתב לשר הבינוי והשיכון, דוד לוי, כתב סאס כי לגבי חלק מהאזורים שהוגדרו כ"אדמות מדינה" בשטחים הכבושים לא נקבעו עדיין תוכניוות לשימוש עכשווי או עתידי, ועל כן ל"לשטחים שלא הוגדר להם שימוש, הוכנה תוכנית אב לייעור". כך שימש ייעורם של שטחים ככלי לקביעת עובדות בשטח ולהשתלטות על שטחים נרחבים שטרם הוכנו לגביהם תוכניות קונקרטיות או בוצעו צעדים להבטחת השליטה בהם.

Close

תוכנית ייעור לשנת 1987/8,
19 בינואר 1987

מכתב מנהל ייעור חבל מרכז,
29 ביוני 1987