כבר במהלך השנה הראשונה לכיבוש ביצעו גורמי ממשל ישראלים שורה ארוכה של מחקרים וסקרים ביחס לשטחים, לאוכלוסייתם ולכלכלה שלהם. כותרות המחקרים והסקרים מספקות הצצה אל תחומי העניין של ממשלת ישראל בשטחים כבר בראשיתו של הכיבוש. שניים מהמחקרים מוגשים כאן אף הם.

בספטמבר 1968 נערכה במשרד הביטחון רשימה של 75 מחקרים שהושלמו עד אותה עת. המחקרים בוצעו בידי גורמים ממשלתיים שונים, ובמקרים מסוימים על ידי אנשי אקדמיה. לצד דוחות תקופתיים לסיכום פעילותם של גורמי ממשל, המחקרים שהוזמנו עסקו בנושאים מגוונים: מחקרים חברתיים (למשל "ההגירה לירדן – הרכבה ומניעיה"), מחקרים כלכליים ("שימושי קרקע לחקלאות ולבניין בחברון, 1967-1947") וסקרים בדבר מים ומשאבים טבעיים.

שניים מהמחקרים שהושלמו ב-1968 ונמצאו בארכיונים מוגשים כאן. האחד הוא מחקרו של יוחנן פרס בנושא עמדות פוליטיות וזהות לאומית בקרב הפלסטינים בגדה המערבית. האחר הוא מחקר השוואתי שערך ד"ר אריק כהן בערים שכם וחאן יונס, בין השאר כדי לעמוד על הבעיות שערים מסוגים שונים מציבות בפני הממשל הישראלי בשטחים הכבושים.

(מקור המסמכים: תיקי ארכיון המדינה גל-61313/16; א-7091/6)

Close

לשכת עוזר שר הביטחון

10 בספטמבר 1968

רשימת סקרים ומחקרים בנושאים הקשורים בשטחים המוחזקים

עמדות וערכים בגדה המערבית

דו"ח מחקר

נמסר לועדה לענייני השטחים המוחזקים

הערים בשטחים המוחזקים

המחלקה לסוציולוגיה
האוניברסיטה העברית
ירושלים