במהלך השנה הראשונה שלאחר מלחמת ששת הימים דנו חברי ועדת החוץ והביטחון בינם לבין עצמם ועם מוזמנים שונים – שרי הממשלה, בכירי הצבא והמשטרה – בענייני היום ובשאלות אסטרטגיות.

חלק ג': תמלילי הישיבות מאי – יוני 1968.

חברי הוועדה עסקו, בין השאר, במלחמה ובאירועיה, בהקמת התנחלויות, במדיניות בשטחים, והאזינו לסקירות בדבר מצב היהודים בארצות ערב ומערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. נדונו גם נושאים נוספים, בהם היעלמותה של הצוללת דקר ופעולת צה"ל בכראמה.

תמלילי הדיונים הסודיים של ועדת החוץ והביטחון שהתקיימו בין יוני 1967 ליוני 1968 שמורים בששה תיקים, המצויים בחדר הקריאה של ארכיון המדינה בירושלים. אחד התיקים ככל הנראה אבד, ועמו פרוטוקולים של 11 מתוך 61 הדיונים שערכה הוועדה בתקופה זו, ישיבות 88-98. לדברי מנהלתו לשעבר של חדר הקריאה בארכיון המדינה, הניסיונות לאתר את התיק – א-8161/9 – לא צלחו. במקומו של פרוטוקול מס' 79 הוכנסה הודעה בתיק: חסר. 49 פרוטוקולים נותרו ואנו מנגישים אותם כאן. בחלקם צונזרו קטעים אחדים בעת שהוסר סיווגם וכמה קטעים נוספים צונזרו לקראת פרסומם כעת.

Close

28 במאי 1968
פרוטוקול מס' 121

דיווח של שר החוץ; דיון על הדיווח של שר החוץ

29 במאי 1968
פרוטוקול מס' 122

דיווח של השגריר י' רבין; דיון בעקבות דיווח שמסר שר החוץ בישיבה קודמת

11 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 123

דקר; האלוף וייצמן על תקריות עם ירדן; פעולות ההסברה בחוץ לארץ; ההתנחלות בשטחים החדשים

18 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 124

(עמודים ראשונים חסרים)

21 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 125

סקירת שר החוץ; דיון בענייני הסברה

25 ביוני 1968
פרוטוקול מס' 126

דיווח של ראש הממשלה על מגעים עם נכבדים פלסטינים; דיון בשאלת ההתנחלות בשטחים החדשים