חוות דעת משפטית שנכתבה בשם הפצ"ר דאז, מאיר שמגר, מורה כי אין לפנות אוכלוסייה אזרחית בשטחים עבור אימונים צבאיים. עקבות איתר את המסמך בארכיון צה"ל עבור תושבי מסאפר יאטה שעתרו לבג"ץ. במהלך הדיון ציין השופט מלצר שעל פי המסמך לא היה צריך להכריז על שטח אש במקום.

אתמול התקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירתם של כאלף תושבי אזור מסאפר יאטה נגד מאמצי המדינה לעקור אותם ולהרוס את שמונת כפריהם. החל ב-1999 פועלת המדינה לפנות את תושבי האזור בדרום הר חברון בטענה כי האזור הוכרז כשטח אש – שטח אש 918.

מסאפר יאטה / שטח אש 918. צילום: יוסי גורביץ
מסאפר יאטה / שטח אש 918. צילום: יוסי גורביץ

לקראת הדיון בבג"ץ הגישו העותרים לבית המשפט מסמך שאיתרנו עבורם בארכיון צה"ל ומעה"ב: חוות דעת שנכתבה בשם הפרקליט הצבאי הראשי דאז, אל"מ מאיר שמגר. חוות הדעת, שכותרתה "שטחי אימונים בגדה המערבית", מורה כי

"אין לפנות אוכלוסייה אזרחית משטחים כדי ליצור שטחי אימונים עבור צה"ל, זאת הן מטעמים מדיניים והומניטאריים והן מטעמים הכרוכים בהוראות המשפט הבינלאומי. סעיף 49 לאמנה בדבר הגנת אזרחים בידי מלחמה, שישראל צד לה, אוסר מפורשות העברת כפיה של אזרחים בשטחים כבושים, פרט למקרים בהם צורכי לחימה מיידיים מחייבים זאת. במקרה שלנו אי אפשר לומר שצרכי לחימה מחייבים במפגיע את פינוי השטחים המיועדים להיות שטחי אימונים ומכאן שפינוי [ב]כפיה של האוכלוסייה משטחים אלה תהווה הפרת הוראות האמנה הנ"ל."

עם תחילת הדיון שאל השופט חנן מלצר את נציגי המדינה על עמדתם לגבי המסמך, והעיר שעל-פיו לא היה צריך להכריז על שטח אש במקום. לאחר הדיון הממושך הוציא בית המשפט צו על-תנאי, כבקשת העותרים. את העותרים מייצגים עוה"ד דן יקיר ורוני פלי מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד שלמה לקר.

Close

מפקדת פצ"ר

11 ביולי 1967

הנדון: שטחי אימונים בגדה המערבית

(העתק המסמך המקורי)

מפקדת פצ"ר

11 ביולי 1967

הנדון: שטחי אימונים בגדה המערבית

(תעתיק המסמך)

בג"ץ 413/13

15 בספטמבר 2016

בקשה להגשת אסמכתא מטעם העותרים