רבות מההתנחלויות בגדה המערבית הוקמו תוך הפרת החוק, לכאורה ללא תאום וללא קבלת אישור מרשויות השלטון. בפועל, לא פעם נהנו המתנחלים מאישור בקריצה ומשיתוף פעולה מצד גורמים בתוך המערכת, ובעיקר – מהיעדר שיטתי של אכיפת החוק. תכתובת בעקבות דיווחו של היועץ המשפטי לממשלה על מאמציו הכושלים להביא לאכיפת החוק על מתנחלי גוש אמונים, בערב אוגוסט אחד לפני ארבעים וארבע שנים.

ביום שני, 2 באוגוסט 1976, הגיעה קבוצה גדולה מקרב חברי "גרעין מתנחלי יריחו" של תנועת גוש אמונים לאזור יריחו, במטרה מוצהרת להקים התיישבות סמלית בסמוך לעיר הפלסטינית. המתנחלים הביאו עמם ציוד לשהייה ממושכת והגיעו סמוך ליעדם, אך בערוב היום פונו על ידי כוחות משטרה וצבא.

על אודות אירוע זה, ועל מה שלמדו ממנו היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ' אהרון ברק, וראש הממשלה יצחק רבין, נסובים המסמכים המוצגים כאן. במכתב לשר המשפטים, חיים צדוק, מספר היועץ המשפטי ברק כי בשעה 19:45 ביום המבצע האמור קיבל מהאחראי בצה"ל על גזרת יריחו הודעה על ניסיון ההתנחלות והפינוי. ברק ממשיך ומתאר את הפעולות שנקט מרגע קבלת ההודעה, ובכלל זה את קשייו ליצור קשר עם מפקדי המשטרה, עד שהתברר לו כעבור שעתיים וחצי כי המתנחלים שוחררו בלא חקירה, ורובם אף בלא רישום.

זמן קצר אחרי שנודע ליועץ המשפטי לממשלה על האירוע הוא ביקש לוודא שהמתנחלים שנבלמו ליד יריחו יובאו, על כלי רכבם, לתחנת משטרה וייחקרו – כנהוג בעת שעולה חשד להפרת החוק. לשם כך  ניסה היועץ המשפטי לממשלה לתאם בין גורמי הצבא והמשטרה. כפי שכותב ברק, הסתבר לו כי התגובה לניסיון ההתנחלות תוכננה ותואמה על ידי גורמי השטח עוד לפני שהחלה הפעולה:

"על פי הסְדר שנעשה כנראה ביום ראשון בין תאום הפעולה בשטחים לבין המשטרה, נקבע כי [אחרי שהמשטרה תעצור את ניסיון ההתנחלות] המכוניות עם המתנחלים יובאו לתחנת משטרה בישראל כשהם מלווים [כך במקור] על ידי אנשי צבא, אשר ימסרו עדות על המקרה. המתנחלים יתבקשו למסור את שמותיהם וכתובתם וישוחררו לבתיהם"

היועמ"ש לא היה שבע רצון. הוא חשד שאכיפת החוק על מתנחלי גוש אמונים טורפדה בידי גורמים בתוך המערכת. פרופ' ברק סיכם את מכתבו בעצה "לבדוק ולבחון" את ההסדר האמור, "לאור העקרונות והנהלים המקובלים על חקירת המשטרה במקרה של חשד לביצוע עבירה"; וכן לבדוק מדוע בסופו של דבר, למעט נוסעי מכונית אחת, עשרות המשתתפים בניסיון ההתנחלות לא הובאו כלל אל תחנת המשטרה. בפתק נפרד שמוען אל שר המשפטים הביע ברק במלים ברורות יותר את חששו "שנעשה כאן ניסיון למנוע איסוף עדויות על ידי המשטרה על פי הנחייתי".

השר צדוק מסר העתק מהמכתב לראש הממשלה, יצחק רבין, שהיה שותף לדאגתו של ברק. חלופת פתקים בין רבין לשר המשפטים הצביעה על חששו מפני התרחבותם הצפויה של מעשי ההתנחלות בידי אנשי גוש אמונים ומהיעדר כושר ההרתעה של גורמי אכיפת החוק מולם.

Close

מכתבו של היועץ המשפטי אהרן ברק אל שר המשפטים חיים צדוק

פתקים שהוחלפו בין היועמ"ש ברק, ראש הממשלה יצחק רבין ושר המשפטים חיים צדוק

יריחו - עיר עברית. חוברת בהפקת גרעין מתנחלי יריחו, 1976

תרשומת שיחת טלפון בין השר ישראל גלילי ליועמ"ש לממשלה אהרן ברק, מאי 1976