התפתחותה של המדיניות הכלכלית והאזרחית של מדינת ישראל בשטחים הכבושים לאורך עשר השנים הראשונות של הכיבוש מתועדת בפרוטוקולים של "ועדת המנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים". מכון עקבות מנגיש כעת לשימוש הציבור את כל הפרוטוקולים הללו.  

"ועדת המנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים בידי צה"ל" הוא שמה המסורבל של ועדה שהוקמה בהחלטת ממשלה סמוך לאחר מלחמת ששת הימים. הוועדה, בה היו חברים המנכ"לים של משרדי הממשלה השונים ונציג בנק ישראל, נועדה להיות גוף מינהלי האחראי לביצוע החלטות הממשלה בתחום האזרחיים והכלכליים. "ועדת המנכ"לים", כפי שכונתה בקיצור, התכנסה לישיבתה הראשונה ב-15 ביוני 1967 והמשיכה לפעולה ככל הנראה עד שלהי שנות השבעים. בראשה עמד מנכ"ל משרד האוצר ואת עבודתה ריכז בתחילה תא"ל שלמה גזית, עוזרו של שר הביטחון דיין, ולאחר מכן קציני הצבא שכיהנו בתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

הוועדה עסקה בכל הצדדים האזרחיים והכלכליים של השליטה הישראלית בשטחים הכבושים: הקמת מפעלים; הטלת מיסים; קביעת תנאי עבודה; חינוך ורווחה וכיוצא באלה. על אף שתפקידה הרשמי של הועדה היה בעיקרו תיאום מנהלי של ביצוע החלטות שרי הממשלה, הפרוטוקולים משקפים את מה שכתב עליה העיתונאי ראובן פדהצור: הימנעותם של השרים מהכרעות בסוגיות רבות שנוגעות לשטחים אילצה מעורבות גוברת של הועדה בעיצוב המדיניות הישראלית בשטחים. (1)

לציון עשור לפעילותה הכינה הוועדה פרסום פנימי שסווג "שמור". על פני 1,270 עמודים הודפסו כל הפרוטוקולים של ישיבותיה וחלק מהמסמכים שהוגשו לעיונה. הפרוטוקולים מתעדים חלק ניכר מהתפתחותה של המדיניות הכלכלית והאזרחית של מדינת ישראל בשטחים הכבושים לאורך עשר השנים הראשונות של הכיבוש. הכרכים הללו, שהודפסו בהיקף מצומצם ונשמרו בידי מעטים, מהווים מקורות ראשוניים חשובים לכל העוסקים במדיניות הישראלית בשטחים ובהתפתחותה מאז תחילת הכיבוש, לפני חמישים שנה. מכון עקבות מנגיש כעת לשימוש הציבור את כל הפרוטוקולים הללו, בקבצי PDF להורדה ובחלוקה לפי שנים.

Close

קובץ 1

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1967

קובץ 2

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1968

קובץ 3

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1969

קובץ 4

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1970

קובץ 5

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1971

קובץ 6

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1972

קובץ 7

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1973

קובץ 8

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1974

קובץ 9

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1975

קובץ 10

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1976

קובץ 11

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1977