13.12.2016
עקרונות הגישה לארכיונים: עכשיו גם בעברית

מסמך אמות-המידה הבינלאומיות בתחום גישת הציבור לארכיונים תורגם לעברית ויצא לאור בהפקה משותפת של מכון עקבות והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. עשרת העקרונות המפורטים במסמך, שכותרתו "עקרונות הגישה לארכיונים", עוסקים הן בזכותו של הציבור לקבל גישה לחומרים השמורים בארכיונים והן באחריותם של ארכיונאים לספק גישה לארכיונים ומידע על אודותיהם.

המסמך בן 15 העמודים אומץ בוועידה הכללית של המועצה הבינלאומית לארכיונים (ICA)ב-2012 בידי נציגיהם של ארכיונים לאומיים ואגודות מקצועיות מרחבי העולם, לאחר תהליך היוועצות בינלאומי שנמשך מספר חודשים. בין היתר, המסמך קורא לארכיונאים ולממונים עליהם לפתוח לעיון את החומר הארכיוני שהם מחזיקים בהיקף הרחב ביותר שניתן, ליידע את הציבור על דבר קיומו של חומר שעודנו סגור לעיון ובדבר הגבלות המשפיעות על הנגישות לחומר. עוד מורים העקרונות על הבטחת זמינות התיעוד לכל בתנאים שווים והוגנים, ועל שיתוף הארכיונאים בקבלת החלטות בנוגע לנגישות הציבור לתיעוד הארכיוני.

הפצת הנוסח העברי של עקרונות הגישה לארכיונים ופוסטר המציג את עיקריהם החלה בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע בראשית דצמבר 2016. במסגרת המושב "נגישות לארכיונים – זכויות אדם ואזרח" שהתקיים ביומו השני של הכנס, שוחח חוקר עקבות, ד"ר נעם הופשטטר, על חשיבותה המיוחדת של הגישה לארכיונים הממשלתיים ככלי להגנה על זכויות אדם. בפאנל השתתפו גם גב' נעמה קטיעי מעמותת עמר"ם וד"ר און ברק מאוניברסיטת תל אביב והסדנה להיסטוריה חברתית.

הנוסח העברי של עקרונות הגישה לארכיונים: http://akvt.in/AccessPrinciples

תמצית העקרונות: http://akvt.in/AccessPoster