04.10.2018
צילום: עקבות (אילוסטרציה)
פורסם תזכיר להארכה גורפת של תקופת ההגבלה על ארכיוני ארגוני הביטחון והמודיעין בעשרים שנה

היועצת המשפטית של ארכיון המדינה פרסמה טיוטת תיקון לתקנות העיון בארכיונים. הטיוטה מציעה להאריך את תקופת ההגבלה על העיון בחומריהם הארכיוניים של גופים בטחוניים מסוימים, בהם שב"כ, המוסד ואחרים. ההצעה מבקשת לקבוע תקופת הגבלה של תשעים שנה תחת התקופה הנוכחית – שבעים שנה.

לטיוטת התיקון המוצע לתקנות העיון ודברי ההסבר לה

תקופת ההגבלה על חומרים של הגופים הבטחוניים המנויים ב"תוספת השניה" לתקנות העיון הוארכה ב-2010 מחמישים שנה לשבעים. בתמורה להארכת תקופת ההגבלה הסכימו אז גופי המודיעין להכין נוהל בדבר חשיפה של חומרים ארכיונים בני חמישים שנה לפחות. לפחות חלק מגופים אלה אמנם קבעו נהלים, אולם אלה לא פורסמו ובאופן מעשי חומרים מארכיוניהם של הגופים שמנויים ב"תוספת השניה" לתקנות העיון אינם נחשפים לעיון הציבור הרחב. כעת מבקשים הגופים הביטחוניים האמורים להאריך עוד את תקופת ההגבלה על כל החומר הארכיוני שנוגע אליהם, באופן גורף וללא הבחנה בין חומרים שיש בחשיפתם משום סיכון ממשי לאינטרסים מוגנים ובין אלה שלא עולה כל חשש מחשיפתם.

בהקשר זה חשוב לציין שתקנות העיון והפסיקה מורות שתקופת הגבלה היא לא תקופה של חיסוי החומר הארכיוני; התקנות מורות שפונים מקרב הציבור הרחב יכולים לדרוש את חשיפתו של חומר ארכיוני – במיוחד כזה שנודעת לו חשיבות היסטורית ומחקרית – גם אם תקופת ההגבלה שנקבעה לו טרם חלפה.

הציבור הוזמן למסור הערותיו לטיוטת התיקון לתקנות העיון עד 28 באוקטובר 2018.

קראו עוד: כתבתם של יהונתן ליס ועופר אדרת, "הארץ"