עקבות דיו: ההיסטוריה של ההווה

טקסט דמה טקסט דמה ביום 27.3.2005 פנה העותר 3 יחד עם ארבעה אחרים, באמצעות ב"כ, לראש דסק מוסדות ציבור בחטיבת דובר צה"ל, מר עידו מיניקובסקי, הסביר כי הוא עורך מחקר על מערכת הקרבות שהתרחשו ב"חווה הסינית" במלחמת יום-הכיפורים וביקש לקבל, על-פי חוק חופש המידע, את כל החומר אשר עמד בפני הגורמים שהחליטו על הענקת העיטורים ללוחמים שהשתתפו בקרבות, ובכלל זה חומר העדויות מחקר על מערכת הקרבות שהתרחשו ב"חווה הסינית" במלחמת יום-הכיפורים וביקש לקבל, על-פי חוק חופש המידע, את כל החומר אשר עמד בפני הגורמים שהחליטו על הענקת העיטורים ללוחמים שהשתתפו בקרבות, ובכלל זה חומר העדויות

חשיפה
  • אלקנה ד - אייטם מורכב

   Another credit
   צילום: לשכת העיתונות הממלתית

   ב-15 בחודש מרץ, 1983, העבירה הממונה על המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה דאז, עו"ד פליאה אלבק, מכתב שסיווגה "סודי" אל שר המשפטים באותה עת, משה ניסים. במכתב, גוללה אלבק מסכת אירועים שהתרחשה כשבועיים קודם לכן, ב-2 במאי,

  • "רפיק חלבי לא מוכרח להיות בכל מקום"

   ב-2 ביוני 1980 ביצעה "המחתרת היהודית" את הפיגוע הראשון והידוע ביותר שלה, כשהטמינה פצצות במכוניותיהם של שלושה ראשי ערים פלסטיניות בגדה: ראש עיריית שכם אז, בסאם אלשכעה, וראש עיריית רמאללה, כרים ח'אלף – שניהם נפצעו קשה מהמטענים, ורגליהם נכרתו; וראש עיריית אל-בירה, איבראהים טאוויל: המטען שנועד להרגו התפוצץ תוך בדיקה של חבלן משמר הגבול, סלימאן חירבא

   Here's a credit
   Here's a credit

   ווי, שהוזעק למקום על-ידי הממשל הצבאי. כתוצאה מהפיגוע, התעוור חירבאווי בשתי עיניו.

  • גן נרקיס גן ערבה

   Akevot1

   לחכגיעךלכגיע חלכיףלח ילףגכחע ילף י חיףךדליע לכגי חעלף חף יחל יל ילךדג יל יף עחידףכלג עילדכ ילג יל ףלח יףלג חדלידל ידלגיח עלףכחי לףדגכ יחףלדג לף ףגדלכך ףלגי עךלדכג חיע ילגכג ג לדג ילגכדכךד ילכגיךלכיגיךגכיגכ