08.11.2015
צילום: הרמן חנניה, לשכת העיתונות הממשלתית
חוות דעת של היועמ"ש זמיר בעקבות פרשת אלון מורה, באתר "שלטון החוק"

"אדוני ראש הממשלה, […] צר לי אם תמצא כי חוות דעת אין בה כדי לסייע לממשלה במישור המדיני אך אין לי אלא להציג את המשפט כפי שהוא, למיטב הבנתי ומצפוני, וזאת השתדלתי לעשות נאמנה."

בנובמבר 1979 התבקש היועץ המשפטי לממשלה יצחק זמיר לגבש פתרונות משפטיים להכשרת ההתנחלויות – הקיימות והעתידיות. את חוות הדעת והמכתב שנלווה לה איתרנו בארכיון המדינה; חברינו באתר שלטון החוק: בעקבות הסרט סקרו את חוות הדעת.

המסמך כלול במאגר הדיגיטלי של מסמכי הסכסוך, שמנהל מכון עקבות.