11.4.2016
צילום: עקבות
ארכיון המדינה עוצר את הגישה למסמכי הנייר; משתמשי הארכיון מוחים על הצעד

היום עלה לאוויר אתר האינטרנט המחודש של ארכיון המדינה, ובו יוכל הציבור לעיין בעותקים סרוקים של חומרים מארכיון המדינה. אלה חדשות מצוינות. ואולם, מהלך זה מלווה ומותנה בסגירת חדר הקריאה במבנה הארכיון בירושלים. הדבר יגרום לסגירתם לעיון של חומרים ארכיוניים חשובים שכיום פתוחים לעיון הציבור.

בשלב זה עלו לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה כשני אחוזים בלבד מהחומרים המצויים בארכיון, אך השאלת תיקי המסמכים לעיון הופסקה לחלוטין: אתר האינטרנט ייהפך לערוץ היחיד לעיון בחומרי הארכיון. אחת המשמעויות היא שרבים מהחומרים שפתוחים כיום לעיון הציבור (על פי החוק ולאחר שנבדקו בידי הגורמים המוסמכים) ייסגרו בשל רגישותם לפרסום פומבי; אחרים – לא ייפתחו לעיון מלכתחילה כיוון שייחשבו לא מתאימים לפרסום פומבי. ועוד: מכיוון שהעיון בחומר הארכיוני ייהפך לעיון בפרסומים, הצנזורה הצבאית תתחיל לעבור על החומרים המתפרסמים ותשמש מסננת נוספת למנגנוני הבדיקה והחשיפה הקיימים.

יוצא שהמהלך שנועד להרחיב את הגישה הציבורית לחומרי הארכיון למעשה ימנע את העיון ברבים מהמסמכים החשובים והמעניינים שבארכיון המדינה. צעד קדימה – שניים אחורה.

מצב זה אינו מחויב המציאות. בארכיונים לאומיים אחרים בעולם שמבצעים תהליכי דיגיטציה נרחבים לא נסגר חדר הקריאה ולא נחסם העיון בנייר. בישראל מתבצע מהלך זה ביוזמתו של גנז המדינה, ללא פרסום רחב ובלי כל התייעצות עם הציבור, עם המשתמשים בשירותי הארכיון או עם מועצת הארכיונים העליונה.

מול החלטת הגנז הולך ומתגבש מאמץ ציבורי לשינוי ההחלטה על חיסול העיון הלא-אינטרנטי בארכיון. האגודה לזכויות האזרח פנתה לגנז בדרישה להמשיך ולאפשר את העיון בחומרי הנייר; חוקרים מאוניברסיטאות שונות מתארגנים אף הם בקריאה משותפת וכך עושים גם יוצרים דוקומנטרים. אנחנו שמחים על מהלך הדיגיטציה, אנחנו מתנגדים לפגיעה בעיון בחומר הארכיוני.