03.9.2017
היקף החומר הארכיוני הנגיש לעיון הציבור: 191,204 תיקים מתוך 14.8 מיליון.
1.29%: מצב הגישה לארכיונים הממשלתיים

כ-99% מהחומר המופקד בארכיונים הממשלתיים הגדולים אינו נגיש לעיון הציבור, וארכיונים אלה מונעים גישה לקטלוגים של 94% מהחומרים המצויים בהם: כך עולה מנתונים רשמיים שליקט מכון עקבות ומתפרסמים כעת בדף נתונים בדבר מצב הגישה לארכיונים הממשלתיים.

לחצו כאן להורדת דף הנתונים המלא

הממצאים המרכזיים:
– כ-14.8 מיליון תיקים מצויים בארכיונים הממשלתיים המרכזיים – אבל רק 1.29% מהם נגישים לעיון הציבור: 191,204 תיקים לכל היותר.
– הגישה לחומרים המצויים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון היא מוגבלת במיוחד: רק 0.4% מכ-12 מיליון התיקים ששמורים בו זמינים לעיון הציבור.
– בארכיון המדינה, הפסקת האפשרות לעיין בתיקי הנייר ומעבר לעיון בחומר סרוק בלבד מונעת את הגישה אל בכשני שלישים מהחומרים המעטים שנפתחו לעיון בעבר, אך לא מצויים כעת באתר האינטרנט של הארכיון.
– הן ארכיון המדינה והן ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון נמנעים מפרסום רשימות קטלוגיות של מלוא החומרים המצויים בידיהם: משתמשי הארכיונים נאלצים להעזר ברשימות שמקיפות כ-6% בלבד מכותרי התיקים.

בשבועות האחרונים הוחמר עוד יותר מצב הגישה הארכיונים בשל הנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאסרה על ארכיון המדינה להמשיך לבצע בעצמו את פעולת החשיפה של חומר ארכיוני לעיון הציבור במקרים שבהם נמנעו מפקידי החומר מלממש את אחריותם לביצוע משימה זו. התוצאה המיידית היא עצירת חשיפתם של מרבית החומרים המצויים בארכיון המדינה.