15.9.2019
נציבות תלונות הציבור: אין לארכיון צה"ל סמכות לגבות תשלום על עותקים דיגיטליים

בפברואר 2017 התלונן ההיסטוריון אדם רז בנציבות תלונות הציבור (שבמשרד מבקר המדינה) על פרקטיקה מקובלת בארכיון צה"ל:  הארכיון מונע צילום עצמי של מסמכים שפתוחים לעיון הציבור ותחת זאת מאפשר מסירת עותקים דיגיטליים שלהם – בתשלום גבוה. אדם טען בתלונתו  שמדיניות זו מטילה חסמים כלכליים מהותיים על חוקרים ופוגעת במחקר. ביקורת דומה כללנו בדו"ח "עניין של גישה" שפרסמנו באביב 2016.

בעקבות התלונה קיימה נציבות תלונות הציבור בירורים ממושכים ולאחרונה מסרה לאדם – היום חוקר במכון עקבות – את החלטתה לפיה התלונה נמצאה מוצדקת. בין השאר מצאה נציבות תלונות הציבור כי אין מקור סמכות חוקי להחלטת ארכיון צה"ל לגבות תשלום עבור מסירת עותקים דיגיטליים של חומר ארכיוני. על פי האמור במכתב, הבהירה הנציבות למשרד הביטחון כי   "[…] מדיניות של התניית שימוש בשירותי הארכיון הכרוכים בתשלום, לצורך קבלת עותק מהחומרים הפתוחים לעיון הציבור על פי חוק, יש בה משום פגיעה בחופש הביטוי ובזכות למידע של מבקשי המידע, והטלת חסם כלכלי בפני הגישה למידע" . הנציבות דחתה את הטענה שצרכי הביטחון מצדיקים גבייה של תשלום עבור העתקי חומר ארכיוני: "המענה אינו מצוי בהשתת עלויות על הציבור המבקש לקבל עותק מן המידע השמור בארכיון […]".

נציבות תלונות הציבור ציינה במכתבה כי ארכיון צה"ל ייבחן עד סוף שנת 2019  "פתרון טכנולוגי שייתן מענה לצרכי הביטחון בשלם נקבעו המגבלות על המעיינים בארכיון צה"ל".  הנציבות מציינת כי בכוונתה לעקוב ולהתעדכן בפעילות שמבצע משרד הביטחון להמשך תיקון הליקויים – וכך נעשה גם אנחנו.