11.1.2021
השגנו את היעד! ספר המסמכים של הממשל הצבאי בדרך לדפוס

בזכות תרומתם של 354 משתתפות ומשתתפים השגנו את היעד שהצבנו לעצמנו כשבוע לפני סוף הקמפיין, והבטחנו את הדפסתו של ספר הממשל הצבאי!

אם אתם מעוניינים בעותק של הספר, נשמח לשלוח אליכם אותו בתמורה לתרומה בסך 145 שקל:

ספר הממשל הצבאי 1966-1948, אסופת מסמכים – ספר בפורמט אלבומי גדול ובו מסמכים מוערים מתקופת הממשל הצבאי שהוחל על אזרחיה הפלסטינים של המדינה. זהו אוסף ראשון מסוגו המכיל כמאה מסמכים שנאספו ונבחרו בקפידה: תכתובות, פרוטוקולים, מפות, צילומים, עדויות וקטעי דו"חות שהצבנו בהקשרם, הוספנו להם הסברים וארגנו על פי נושאים. הספר – בן כשלוש מאות עמודים בפורמט אלבומי גדול – מספק מבט מעמיק על הממשל הצבאי, על מטרותיו ועל דרכי הפעולה שלו – וכל זאת על בסיס מסמכי הממשל עצמו ועדויות של מי שהיו נתיניו. הספר מיועד לכל מי שמתעניין בחברה הישראלית ובהיסטוריה המשותפת של יושבי הארץ הזו.

בשנים האחרונות עסקנו באיתור, דיגיטציה ומחקר של אלפי מסמכים על אודות הממשל הצבאי, מסמכים שחלקם היו עד לאחרונה בלתי נגישים לציבור. כחלק מהמאמץ הזה השקנו גם את פרויקט הקיטלוג הדיגיטלי שלנו מפענחים את הממשל הצבאי, שסייע אף הוא להכנת האסופה. המסמכים שאיגדנו בספר מאפשרים לנו כעת לספר את סיפורו של הממשל הצבאי באמצעות תיעוד היסטורי שנחשף ברובו רק לאחרונה.