09.12.2020
ספר המסמכים של הממשל הצבאי כמעט מוכן – סייעו לנו להוציא אותו לאור!

אנחנו פותחים היום בקמפיין מימון המונים לצורך השלמתו של פרויקט גדול שאנחנו עובדים עליו בחודשים האחרונים: ספר הממשל הצבאי 1966-1948, אסופת מסמכים – אוסף בפורמט אלבומי גדול ובו מסמכים מוערים מתקופת הממשל הצבאי שהוחל על אזרחיה הפלסטינים של המדינה.

הצצה ראשונה לספר ותמיכה במימוש הפרויקט – ממש כאן!

ספר הממשל הצבאי הוא אוסף ראשון מסוגו המכיל כמאה מסמכים שנאספו ונבחרו בקפידה: תכתובות, פרוטוקולים, מפות, צילומים, עדויות וקטעי דו"חות שהצבנו בהקשרם, הוספנו להם הסברים וארגנו על פי נושאים. הספר – בן כשלוש מאות עמודים בפורמט אלבומי גדול – מספק מבט מעמיק על הממשל הצבאי, על מטרותיו ועל דרכי הפעולה שלו – וכל זאת על בסיס מסמכי הממשל עצמו ועדויות של מי שהיו נתיניו. הספר מיועד לכל מי שמתעניין בחברה הישראלית ובהיסטוריה המשותפת של יושבי הארץ הזו.

בשנים האחרונות עסקנו באיתור, דיגיטציה ומחקר של אלפי מסמכים על אודות הממשל הצבאי, מסמכים שחלקם היו עד לאחרונה בלתי נגישים לציבור. כחלק מהמאמץ הזה השקנו גם את פרויקט הקיטלוג הדיגיטלי שלנו מפענחים את הממשל הצבאי, שסייע אף הוא להכנת האסופה. המסמכים שאיגדנו בספר מאפשרים לנו כעת לספר את סיפורו של הממשל הצבאי באמצעות תיעוד היסטורי שנחשף ברובו רק לאחרונה.