06.5.2020
צילום: מכון עקבות
בעקבות פניית מכון עקבות: מהיום ניתן לצלם באופן עצמאי חומר ארכיוני בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

לאחר יותר מ-3 שנים של התדיינות הודיעה אתמול נציבות תלונות הציבור למכון עקבות כי הנוהל שהיה קיים עד כה בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ישונה, ומעתה לא תחול כל הגבלה על צילום עצמאי של חומרי ארכיון הפתוחים לעיון הציבור.

בשנים האחרונות אסר ארכיון צה"ל באופן גורף על צילום עצמי של מסמכים ממסך המחשב שמשמש את המעיינים בחדר הקריאה של הארכיון; תחת זאת איפשר רק קבלת עותק  של החומר המבוקש – בתשלום לא מבוטל. בפברואר 2017 פנה חוקר מכון עקבות, אדם  רז, בתלונה אל נציבות תלונות הציבור, וטען כי מדיניות זו מטילה חסמים כלכליים מהותיים על חוקרים המבקשים להשתמש בשירותי הארכיון ופוגעת במחקר. ביקורת דומה נכללה  בדו"ח "עניין של גישה" שפרסמנו באביב 2016.

בעקבות התלונה קיימה נציבות תלונות הציבור (במשרד מבקר המדינה) בירור ממושך מול משרד הביטחון, ובאוגוסט 2019 מסרה את החלטתה לפיה התלונה נמצאה מוצדקת. בין השאר מצאה נציבות תלונות הציבור כי אין מקור סמכות חוקי להחלטת ארכיון צה"ל לגבות תשלום עבור מסירת עותקים  של חומר ארכיוני. במהלך הטיפול בנושא הוזלו תחילה תעריפי הארכיון למסירת עותקי תיעוד ובהמשך הוחלט כי חוקרי אקדמיה יהיו פטורים תשלום אגרה עבור קבלת העתקי תיעוד בארכיון צה"ל ומעה"ב.

כעת הגיע מענה סופי בעניין, ומהנציבות נמסר כי החל מ-5 במאי 2020 ניתן לבצע צילום עצמי בחדר הקריאה בארכיון צה"ל. אלו חדשות מצוינות למשתמשי הארכיון, לחוקרים, לעיתונאים, לאקדמאים ולכל מי שהגישה הציבורית לחומר ארכיוני – שהוא רכוש הציבור כולו – חשובה לו וקרובה לליבו. הארכיון טרם הודיע על ביטול גביית תשלום האגרה מכלל המשתמשים, תשלום שנמצא, כאמור, שאין לו כל בסיס חוקי.