10.6.2020
בג"ץ פסל את "חוק ההסדרה"

בג"ץ פסק אתמול כי יש לבטל את "חוק ההסדרה" שחוקקה ממשלת ישראל, אשר נועד להפקיע אדמות של פלסטינים לשם הכשרת התנחלויות ומבנים שנבנו בהן בידי ישראלים. בפסק הדין ציטטה נשיאת בית המשפט העליון, בין השאר, חוות דעת שחיבר ב-1980 היועץ המשפטי דאז לממשלה, פרופ' יצחק זמיר, שאותרה על ידי מכון עקבות בארכיון המדינה והוגשה לבית המשפט עם העתירה.

לחוות הדעת של זמיר: https://akvt.in/ZamirOpinion

לחוות הדעת, שבחנה אפשרויות משפטיות להכשרת ההתנחלויות, הקדים זמיר מכתב בכתב יד אל ראש הממשלה מנחם בגין, ובו כתב, בין השאר: "אדוני ראש הממשלה, […] אני מודע לבעייה המדינית הקשה הכרוכה בשאלה זאת. הרביתי לשקול ולהתייעץ בשאלה ולבדוק היטב את השימוש האפשרי בכלי המשפט בנושא זה. לצערי הגעתי למסקנה כי הכלים המשפטיים אינם מתאימים לפתרון טוב של בעיה מדינית. צר לי אם תמצא כי חוות דעת אין בה כדי לסייע לממשלה במישור המדיני אך אין לי אלא להציג את המשפט כפי שהוא, למיטב הבנתי ומצפוני, וזאת השתדלתי לעשות נאמנה."

את העתירה נגד חוק ההסדרה הגישו שורה של ארגוני זכויות אדם ישראליים, ביניהם מכון עקבות, יחד עם מועצות מקומיות בגדה המערבית.