15.5.2023
דף נתונים: רק 2.8% מהתיקים בארכיונים הממשלתיים זמינים לעיון הציבור

אנו מפרסמים היום דף נתונים המציג את תמונת המצב העדכנית של היקף הגישה לחומרים השמורים בארכיונים הממשלתיים הגדולים – ארכיון המדינה וארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

להורדת דף הנתונים המלא

הנתונים מראים כי פחות מ-3% מכלל התיקים השמורים בארכיון המדינה ובארכיון צה"ל נגישים כיום לעיון הציבור. עוד עולה מהנתונים כי קצב הבדיקה של תיקים לקראת חשיפתם נמוך מאוד – בייחוד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון שהוא הארכיון הממשלתי הגדול בישראל, ועובדה זו תורמת להנצחתו של שיעור נגישות נמוך לתיעוד ההיסטורי במדינת ישראל. בנקודה מרכזית חל בשנים האחרונות שיפור משמעותי בעבודת הארכיונים: שיעור הכותרים המופיע ברשימות הקטלוגיות הנגישות לעיון הציבור ומאפשרות לדעת אילו חומרים שמורים בארכיון עלה באופן ניכר בהשוואה לשנים קודמות.