07.5.2021
לאחר בקשה של מכון עקבות: נחשפים קטעים חדשים מיומניו של דוד בן־גוריון שעד כה היו מושחרים

ארכיון בן־גוריון העלה מחדש לאתר האינטרנט שלו עמודים מתוך יומניו של ראש הממשלה הראשון דוד בן־גוריון מהשנים 1953-1948, שחלקים מהם הושחרו בעבר ועתה נפתחו לעיון. העלאת קטעי היומן ללא ההשחרה התרחשה הודות לבקשה של מכון עקבות. חלק מקטעי היומן מ-1948 פורסמו בשנות השמונים כחלק מספר בן שלושה כרכים, אך נותרו סגורים לעיון בארכיון. עתה הם פתוחים כמעט במלואם.

לידיעה על פתיחת החומרים ב"הארץ".

בן־גוריון ניהל יומן מפורט עד סוף חייו. על פי עדותו הוא החל בכתיבת היומן בגיל 14. יומניו נשמרו והם זמינים כיום לציבור בארכיון בן־גוריון. אף על פי כן, גם בחלוף עשרות רבות של שנים מכתיבתם, נותרו קטעים רבים ממנו מושחרים וחסויים. הקטעים שהושחרו מתייחסים בין השאר לסוגיות של רכישת נשק ממדינות זרות, התבטאויות אישיות קשות, יחס לערבים, מקרי זוועה ואלימות שהתרחשו במלחמה, העלאת יהודים ארצה ועוד.

מכון עקבות ימשיך להיאבק למען חשיפתו לציבור של חומר ארכיוני במקומות שבהם הגישה לחומרים מוגבלת ללא סיבה ממשית, כל זאת בהתאם לחוק הארכיונים ולתקנות העיון.


תאריכי היומן שכעת הועלו לאתר האינטרנט של ארכיון בן־גוריון ללא השחרה:

30/1/1948

24/6/1948

17/8/1948

26/9/1948

8/10/1948

29/11/1948

20/12/1948

15/3/1949

25/4/1949

30/4/1949 – חלקית

8/8/1949

2/4/1950 – חלקית

3/4/1950 – חלקית

12/5/1950

30/5/1950

2/6/1950

28/7/1950 – חלקית

29/7/1950 – חלקית

26/10/1950

11/1/1951

7/2/1951 – חלקית

17/1/1952

16/2/1952

19/6/1952 – חלקית

26/12/1952

1/1/1953 – חלקית

2/7/1953