20.7.2018
קטע מרשימת כותרי "הקטלוג המסווג" באתר ארכיון המדינה
חשיפת הקטלוגים של הארכיונים הממשלתיים: התקדמות חשובה בארכיון המדינה

ב-19 ביולי עלה לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה חלק גדול מקטלוג התיקים המכונה בארכיון "הקטלוג המסווג", ובו כ-250 אלף רשומות. בכך הושלם השלב הנוכחי של פתיחתו לשימוש הציבור של קטלוג ארכיון המדינה.

קטלוג החומר הארכיוני הוא כלי חיוני לכל משתמש/ת בכל ארכיון. ללא קטלוג נגיש לא ניתן לדעת איזה חומר ארכיוני מצוי בארכיון ואיזה חומר חסר בו. כאשר יש לנו גישה לקטלוג אנו יכולים לדעת על קיומם של חומרים ארכיוניים סגורים שניתן לדרוש את חשיפתם לעיון בהתאם לחוק הארכיונים ולתקנות העיון.

בארכיון המדינה נהוג לחלק את החומר הארכיוני ל"מסווג" ו"בלתי מסווג". זוהי חלוקה מנהלית פנימית שנשענת על נוהלי הארכיון ואינה נובעת מחוק הארכיונים ומתקנות העיון; החוק והתקנות מתווים קני מידה לחשיפת חומר ארכיוני לעיון – ללא קשר לשאלה אם החומר היה מסווג או לא כאשר נוצר. עם זאת, בהתאם לחלוקה המנהלית האמורה יצר ארכיון המדינה קטלוגים פנימיים של החומר ה"מסווג" ושל החומר ה"בלתי מסווג".

בשנה האחרונה חל שיפור דרמטי במצב הגישה לקטלוגים של ארכיון המדינה. בנובמבר 2017 העלה הארכיון לאתר האינטרנט שלו את הקטלוג ה"בלתי מסווג". לפני כחודשיים העלה הארכיון חלק קטן מ"הקטלוג המסווג" הכולל הפקדות ממשרד ראש הממשלה בלבד. לאחרונה הושלמה כאמור העלאת כ-250 אלף רשומות מתוך כ-300 אלף הרשומות שמרכיבות את "הקטלוג המסווג". בשלב זה אין צפי למועד חשיפתן של שאר הרשומות.

"הקטלוג המסווג" אינו זמין לציבור כיחידה אחת אלא בקבצים נפרדים (כולל קבצי אקסל) המכילים את הרשומות בחלוקה לחטיבות (מפקידים) ולתת-חטיבות. חלק הקטלוג שנחשף ביולי כולל, בין השאר, רשומות של הפקדות משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, משרד המשפטים ורשות הגז הטבעי. לחומרי ארכיון אלה – כמו גם לחומרים רבים נוספים – חשיבות חברתית וציבורית ניכרת ורבת פנים.

חשיפת "הקטלוג המסווג" אין משמעותה פתיחתו לעיון של החומר הארכיוני עצמו. לפי הודעת גנז המדינה, ד"ר יעקב לזוביק, בשלב זה הארכיון אינו ערוך לחשוף את החומר הכלול ב"קטלוג המסווג". ובכל זאת, המהלך האחרון מאפשר לראשונה לאתר ולבקש את חשיפתם – בהתאם לחוק הארכיונים ולתקנות העיון – של תיקים סגורים שקודם לכן לא ניתן היה לדעת על קיומם.

יש לקוות שריבוי בקשות לחשיפה ימריץ את הארכיון בפיתוח הפתרונות לטיפול בהן; ייתכן שהדבר גם יבהיר את הצורך הדחוף בהרחבתו של מערך החשיפה בארכיון המדינה ובהתאמתו למימוש שליחותו העיקרית של הארכיון: פתיחה ומתן גישה לחומר הארכיוני השמור בארכיונים הממשלתיים, ובמיוחד חשיפת כל החומר הארכיוני שתקופת ההגבלה שלו על פי תקנות העיון חלפה.