17.3.2017
צילום: לע"מ
בתמונה: צריפי משרד החוץ במקומו הקודם.
מחקר עקבות: התערבות משרד החוץ בארגוני החברה האזרחית בשנות השבעים

מחקר עקבות חושף נדבך חשוב, שעד כה לא היה ידוע, של פעילות ממשלת ישראל במסגרת מאמציה להדוף ביקורת על הפרות זכויות אדם שהיו חלק מהכיבוש כבר מראשיתו. המסמכים מתארים אירועים מהעשור הראשון לכיבוש, אולם אירועים אלה מהדהדים בפרקטיקה שקיימת גם היום: מאמץ מניפולטיבי לערער את פעילותם של ארגוני זכויות האדם.

כלים מתאימים: מחקר עקבות והמסמכים המרכזיים

משרד החוץ פעל באמנסטי ישראל ובאגודה הישראלית למען זכויות האדם באופן מודע וישיר בניסיון לסכל, באמצעות מניפולציות מגוונות, ביקורת על פעילות המדינה בתחום זכויות האדם בשטחים. באמנסטי ישראל הפעולה כללה שימוש בסניף כאמצעי מודיעיני בכדי לדעת מראש על מהליכי התנועה הבינלאומית ולהשפיע עליהם, כמו גם שימוש במוניטין של ראשי הסניף על מנת להדוף טענות על עינויים, מעצרים מינהליים והריסת בתים בשטחים. מסרי הסברה של משרד החוץ הוסוו כטענות עצמאיות של אמנסטי ישראל, תוך ניצול ציני של הלגיטימיות שיוחסה לאמנסטי כארגון זכויות אדם. המסמכים מעידים על חדירה והתערבות של גורמים ממשלתיים בארגוני החברה האזרחית שפעלו בשנות השבעים בשדה זכויות האדם: אם בדרך של סיכול פעילותם ואם בדרך של הפעלה ישירה או עקיפה.

תחקירו של אורי בלאו ב"הארץ" על בסיס המסמכים שאיתר מכון עקבות