02.3.2016
צילום: עקבות
עקבות לגנז המדינה: אל תעצור את העיון במסמכי נייר בארכיון המדינה

בעקבות הודעה פתאומית מטעם גנז המדינה, ד"ר יעקב לזוביק, לפיה צפויה הפסקת השאלתם של תיקי המסמכים למשתמשים בארכיון, לקראת המעבר להנגשת מסמכים באתר אינטרנט, פנה מכון עקבות לגנז בבקשה כי ישקול הצעד מחדש. הודעת הגנז פירטה כי האפשרות להזמין תיקי מסמכים לעיון תבוטל עוד בטרם יעלה האתר החדש לאוויר, וכי לאחר מכן יונגשו המסמכים השמורים בארכיון אך ורק באתר האינטרנט, ללא גישה למסמכי הנייר עצמם. "לצד שמירה על החומרים המופקדים בו, עיקר תפקידו של ארכיון הוא מתן גישה לציבור אליהם. הפסקת מתן גישה זו, למשך פרק זמן לא ידוע, וללא סעד חלופי לאפשרות לעיין בחומרי הארכיון פוגעת פגיעה קשה הן בציבור המשתמשים בארכיון והן במילוי שליחותו של הארכיון עצמו," נכתב בפניית עקבות לגנז.

גם המתווה העתידי המתואר בהודעת הגנז מעורר שאלות ובעיות עבור ציבור המעיינות והמעיינים: הן בשל היקף התיקים המצומצם יחסית שיהיה זמין לעיון באתר האינטרנט; הן בשל משך הזמן של הליך הדיגיטציה והליכים נלווים בין מועד הזמנת התיק לבין אפשרות העיון בו, והן בשל השפעות הליך הדיגיטציה על העיון בחומר הארכיוני עצמו.

עוד בנושא זה, באתר עקבות