25.2.2021
אחרי שהיה סגור לעיון במשך 73 שנה – פרסום מלא ראשון לדו"ח ריפתין

אנחנו מפרסמים היום לראשונה, באופן מלא, את דו"ח ריפתין, שהיה סגור לעיון הציבור במשך 73 שנים. הדו"ח, שבו סוכמו ממצאי חקירה שקיים יעקב ריפתין בשליחותו של דוד בן-גוריון בפברואר-מרץ 1948, בחן סדרה של 15 אירועים חמורים שבהם נחשדו אנשי ההגנה, כולל מעשי רצח, עינויים בחקירה, ושוד, ופירט שורה של מסקנות והמלצות למניעה של מעשים דומים בשורות הצבא.

דבר קיומו של הדו"ח היה לעובדה ידועה במשך השנים, וחלקים ממנו ומהמלצותיו של ריפתין צוטטו לא אחת בספרות המחקרית על התקופה. אף על פי כן, הדו"ח עצמו, המצוי בתיק שהופקד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, נותר חסוי במשך כל השנים ולא הותר לעיון הציבור – למרות כמה בקשות לחשיפתו שהוגשו במשך השנים. לפני שנים אחדות איתרו חוקרי מכון עקבות עותק נוסף של הדו"ח, ללא הנספחים שלו, בארכיון יד טבנקין. מאותו רגע עסקנו במאמצים לקבל את אישור הצנזורה הצבאית ולפרסם את הדו"ח. כעת, לאחר מאבק ממושך, אנו שמחים סוף סוף לפרסם את הדו"ח המלא אצלנו באתר, בפעם הראשונה מאז שנמסר לראש הממשלה בן-גוריון ב-1 במרץ 1948.

במקביל לפרסום הדו"ח עצמו, אנו ממשיכים לפעול לחשיפת התיק המלא ובו נספחי הדו"ח, השמור בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. היום העברנו מכתב [לינק למכתב] למנהלת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, בדרישה לפתוח את התיק לעיון הציבור. נמשיך לעדכן כשתתקבל תשובה בעניין.

לקריאת הסיפור המלא על סיפור הסתרתו ארוך השנים של דו"ח ריפתין.

לכתבתו של עופר אדרת במוסף "הארץ" מיולי 2018 על הדו"ח.