המאגר הדיגיטלי של מסמכי הסכסוך

המאגר הדיגיטלי של מסמכי הסכסוך הוא הארכיון הדיגיטלי של מכון עקבות. המאגר כולל תיעוד מגוון ממקורות ממשלתיים בנושאים שונים הנוגעים לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

המאגר, אליו נוספים מדי שבוע מאות מסמכים שנסרקים ומקוטלגים בקפידה, נועד לסייע למחקר וכן לשמש להגנה על זכויות אדם ולקידומן. המאגר יועמד לעיון הציבור בכפוף לזמינות משאבים ולמגבלות החוק.

עקבות מזמין את קהילת המחקר ואת המחזיקים בתיעוד ייחודי שנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני לתרום להקמת המאגר ולביסוסו. ניתן ליצור עמנו קשר כאן.