אזור הסייג, שגבולותיו המדויקים לא היו מוכרים או ידועים לציבור הרחב בזמן אמת, היה אזור צבאי סגור בן כ-1.1 מיליון דונם (כאלף קמ"ר) שהשתרע בין דימונה, ערד, ירוחם ובאר שבע. השטח המתוחם השתרע על כ-10% משטח הנגב כולו, וכלל כ-400 קמ"ר של שטחי מזרע שנועדו למרעה עדרים ולגידול שעורה.

הפעולות להקמתו החלו עם סיום המלחמה ב-1949 ונמשכו אל תוך שנות ה-50 במטרה אחת: לרכז בתוכו את התושבים הבדואים שנותרו בשטח מדינת ישראל לאחר מלחמת 1948, באזור תחום ומוגדר, תחת פיקוח הדוק ומחמיר אחר תנועותיהם, מקום מגוריהם, ומקורות הפרנסה שלהם.

איך נולד אזור הסייג? מה איפשר את הקמתו?