סקר שהזמינה עיריית ירושלים ב-1968 חשף שתושבי העיר היהודים לא ששו לחלוק את עירם עם תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים. ראש העירייה אימץ את המלצת ראש הממשלה והורה להשמיד את עותקי הסקר. עותק שנותר מוצג כאן.

בשנת 1968 הזמין ראש עיריית ירושלים, טדי קולק, סקר מקיף בדבר עמדותיהם של תושבי מערב העיר, היהודים, ביחס לתושבי ירושלים המזרחית הערבים. שאלות הסקר, כ-20 במספר, בחנו את תדמיתם של ערביי ירושלים בעיני היהודים ואת עמדותיהם בדבר אפשרויות השילוב העירוני והחברתי בין יהודים וערבים בירושלים.

התשובות לסקר, עליו נכתב בכתב יד "סודי – מחקר עבור טדי" – העידו על כך שרוב התושבים היהודים של ירושלים לא רצו לחלוק את עירם עם תושביה הערבים. 85% מהנשאלים סברו שה"איחוד" יביא לעליית הפשיעה בעיר ו-80% סברו שהוא יגרום ל"בעיות חברתיות חמורות";  58% אמרו שלדעתם יש למנוע מערבים לגור במערב ירושלים, ולעומת זאת רוב מוצק – 89% –  גרס שיש להרשות ליהודים לגור במזרח העיר;55% מהנשאלים לא הסכימו שילדיהם ילמדו עם תלמידים ערבים, במערב העיר.

ממצאי הסקר עוררו אי נוחות. לאחר שקולק הציג את הסקר בישיבה של ועדת השרים לענייני ירושלים, הציע לו ראש הממשלה לוי אשכול שלא לפרסם את הממצאים. קולק כתב לו כי הוא מסכים עם ההערה וכי הורה על השמדת כל העותקים, פרט לאלו שנמצאים בידי ראש הממשלה ושר החוץ.

על הסקר כתב לראשונה תום שגב בספרו "1967".

Close

מסמך 1:

מכתבו של טדי קולק אל לוי אשכול

11.3.1968

מסמך 2:

מחקר עבור טדי

ללא תאריך