שבועות מספר לאחר המלחמה התייצב עו"ד מ' לשירות מילואים בפרקליטות הצבאית ונשלח לשמש תובע צבאי וסגן יועץ משפטי באזור רצועת עזה וצפון סיני. את מסקנותיו משירותו בן 7 השבועות סיכם בדו"ח ששלח לפרקליט הצבאי הראשי, אל"מ מאיר שמגר.

Gaza Military Court
דיון בבית המשפט הצבאי בעזה, 15 באוגוסט 1967. צילום: משה מילנר, לשכת העתונות הממשלתית

הדו"ח מאיר את פעילות הפרקליטות הצבאית בתקופה בה התבססה ההבנה שהכיבוש הישראלי בשטחים אינו קצר מועד אלא "נכנס לשלבים קבועים", כלשונו של עו"ד מ'. לצד תיאור של הקשיים הארגוניים, הדו"ח מציג את הערות התובע הצבאי על תנאי הכליאה ברצועת עזה ועל אופן השימוש בצווי מעצר מנהלי בחודשיו הראשונים של הכיבוש.

 

Close

דו"ח התובע הצבאי באזור עזה וצפון סיני, יולי-אוגוסט 1967