מסמך שאיתרנו בארכיון המדינה, ממחיש את ההונאה שבשימוש בצווי תפיסה, שמיועדים לצרכים צבאיים הכרחיים בלבד, לשם גירוש תושבי האזור הבדואים והקמת התנחלויות אזרחיות.

המסמך הוא מברק בסיווג "סודי" של משרד החוץ מ-9 ביולי 1969, בו מודיעים בכירי המשרד, הסמנכ"ל שלמה הלל ומנהל מחלקת ההסברה אלישיב בן חורין, כי 20,000 דונם באזור רפיח נתפסו בצו תפיסה צבאי וכי יפונו כ-500 משפחות של בדואים שחיים במקום ומעבדים את האדמות. לידיעת הנמענים בלבד – נציגות ישראל בג'נבה – מודיעים הלל ובן חורין כי אף שבשלב ראשון יוכנסו לשטח שיפונה יחידות צבאיות, הרי שלאחר כמה חודשים יובאו למקום יחידות נח"ל שיקימו "שתיים, שלוש התנחלויות".

Close

מברק לנציגות בג'נבה

9 ביולי 1969