סקירה שחיבר באוגוסט 1960 סא"ל פנחס עמיר, המושל הצבאי של הנגב, מתחקה אחר מדיניותה של ישראל כלפי הבדואים באזור הר הנגב. המסמך סוקר את מערכת היחסים בשנים 1953-1959 בין גורמי מודיעין והממשל הצבאי לבין קבוצות ממטה העזאזמה שכונו במקובץ "הסרחינים"; החל בניסיונות החוזרים לנצלם לטובת המודיעין הישראלי וכלה בפעילות לענישתם ולגירושם מהאזור. 

בין השאר כוללת הסקירה תיאור של מבצע "הגר" לגירוש מרבית הבדואים משטחי הר הנגב, שהתרחש בספטמבר 1959. מבצע הגר, במהלכו נהרגו חמישה בדואים, הוצג כתגובה להריגתו של מפקד סיירת הצנחנים דאז, יאיר פלד, באזור שדה בוקר בתחילת אותו חודש. אך לפי המתואר במסמך, המבצע נועד לתקן את תוצאותיו של מבצע גירוש קודם ("ביעור חמץ"), שלא הצליח לעצור את חריגת הבדואים מהשטח שתחם להם המימשל הצבאי, או את עיסוקם של אנשים מקרבם בגניבה ובסחר בנשק. לפי המסמך, המבצע כלל "אתראה, סריקה, מיון, גרוש מהשטח לסיני תוך שריפת האוהלים והחרמת בעלי החיים" של הבדואים באזור.

Close

ממשל צבאי נגב

סקירה על הר הנגב

25 באוגוסט 1960