חודש אחד בדיוק לאחר פרוץ מלחמת ששת הימים סקר הפרקליט הצבאי הראשי דאז, אל"מ מאיר שמגר בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את התמודדות מערכת המשפט הצבאית עם חובות הצבא שנובעים מכיבושן של הגדה המערבית, רצועת עזה, חצי האי סיני ורמת הגולן.

בסקירתו עסק הפצ"ר, בין היתר, בהוראות המשפט הבינלאומי בדבר ניהול שטחים כבושים (ובכלל זה אמנת ג'נבה הרביעית ותקנות האג); בהכנות הפרקליטות הצבאית לכיבוש שטחים; במערכות המשפט הקיימות בשטחים שנכבשו ובהקמת מערכת המשפט הצבאית בשטחים.

אל"מ שמגר הוביל את הכנות הפרקליטות הצבאית לכיבוש בשנים שקדמו למלחמה, ולאחריה היה ממעצביה הבולטים של המדיניות הישראלית בשטחים הכבושים, הן בתפקידו כפצ"ר והן כיועץ המשפטי לממשלה (1968-1975) וכשופט בית המשפט העליון ונשיאו (1983-1995).

Close

סקירת הפצ"ר על הבעיות המשפטיות והשיפוטיות בשטחי הממשל הצבאי