השטחים הכבושים, המנוהלים, המוחזקים או המשוחררים? הגדה המערבית, יהודה ושומרון או בכלל יהודה ואפרים? הכינוי שיש לתת לשטחים שנכבשו בידי צה"ל במלחמה היה נושא לדיון ער עוד בחודשי הכיבוש הראשונים.

באוגוסט 1967 דרשו חברי ועדת השמות הממשלתית כי הכינוי "הגדה המערבית" יוחלף באחר, מכיוון ש"אינו מתאים לא מבחינה לשונית ולא מבחינה מדינית". מנכ"ל משרד החוץ הציע את הכינוי חבל שכם-חברון; חוקר התנ"ך פרופ' חיים גבריהו טען שמבחינה היסטורית השם יהודה ואפרים מדויק יותר מאשר יהודה ושומרון (אך הממשלה דחתה הצעת החלטה בעניין); אל"מ שלמה גזית הציע להבחין בין שם לצרכים משפטיים ושם לצרכים תעמולתיים;  ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת זימנה את הפרקליט הצבאי הראשי, אל"מ מאיר שמגר, כדי שימסור פרטים על הדיון שהתקיים בצה"ל בדבר הכינוי הנכון לשטחים.

Close

פניית רכז ועדת השמות הממשלתית

18 באוגוסט 1967

הצעת יוסף תקוע, סמנכ"ל משרד החוץ

1 בספטמבר 1967

"כל צעד לשוני עלול להתפרש כסיפוח"

7 בספטמבר 1967

לשכת הרמטכ"ל

הנדון: כינוי לשטחים המוחזקים

17 בדצמבר 1967

פרוטוקול מס' 159 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

25 בדצמבר 1967

"השינוי אינו כזה שכל הטרחה היא כדאית"

1 בינואר 1968

הצעה להחלטת ממשלה

23 במאי 1968