זכות הגישה של הציבור לחומר הארכיוני נקבעה בחוק הישראלי עוד בשנת 1955, במסגרת חוק הארכיונים. ב-1966 נקבעו לראשונה תקנות העיון בחומר הארכיוני, שהסדירו את הגישה לארכיונים הממשלתיים.

קראו עוד