במהלך השנה הראשונה שלאחר מלחמת ששת הימים דנו חברי ועדת החוץ והביטחון בינם לבין עצמם ועם מוזמנים שונים – שרי הממשלה, בכירי הצבא והמשטרה – בענייני היום ובשאלות אסטרטגיות.

חלק ב': תמלילי הישיבות מאוקטובר 1967 עד מאי 1968.

חברי הוועדה עסקו, בין השאר, במלחמה ובאירועיה, בהקמת התנחלויות, במדיניות בשטחים, והאזינו לסקירות בדבר מצב היהודים בארצות ערב ומערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. נדונו גם נושאים נוספים, בהם היעלמותה של הצוללת דקר ופעולת צה"ל בכראמה.

תמלילי הדיונים הסודיים של ועדת החוץ והביטחון שהתקיימו בין יוני 1967 ליוני 1968 שמורים בששה תיקים, המצויים בחדר הקריאה של ארכיון המדינה בירושלים. אחד התיקים ככל הנראה אבד, ועמו פרוטוקולים של 11 מתוך 61 הדיונים שערכה הוועדה בתקופה זו, ישיבות 88-98. לדברי מנהלתו לשעבר של חדר הקריאה בארכיון המדינה, הניסיונות לאתר את התיק – א-8161/9 – לא צלחו. במקומו של פרוטוקול מס' 79 הוכנסה הודעה בתיק: חסר. 49 פרוטוקולים נותרו ואנו מנגישים אותם כאן. בחלקם צונזרו קטעים אחדים בעת שהוסר סיווגם וכמה קטעים נוספים צונזרו לקראת פרסומם כעת.

Close

20 באוקטובר 1967
פרוטוקול מס' 87

דיווח של שר החוץ על המצב המדיני

2 בינואר 1968
פרוטוקול מס' 99

דיווח של שר החוץ לקראת נסיעתו של ראש הממשלה לארצות הברית

5 בינואר 1968
פרוטוקול מס' 100

דיווח של מר קומיי על הדיון בשאלת הפליטים, שהתקיים בעצרת האו"ם

9 בינואר 1968
פרוטוקול מס' 101

דיווח של האלוף ע' וייצמן על התקריות בגבול ישראל-ירדן
סקירתו של שר הביטחון על המצב בגדה המערבית

19 בינואר 1968
פרוטוקול מס' 102

דיווח של אלוף דוד אלעזר על רמת הגולן
דיווח של אל"מ מרדכי (מוטה) גור על המצב בעזה

23 בינואר 1968
פרוטוקול מס' 103

דיווח של ראש הממשלה על פגישותיו בארה"ב, בקנדה ובאנגליה

6 בפברואר 1968
פרוטוקול מס' 104

סקירתו של אל"מ בוצר על הצוללת "דקר"; סקירתו של אל"מ גזית על החלפת המטבע המצרי ברצועת עזה ובסיני; דיווח של אל"מ ד' כרמון

6 בפברואר 1968
פרוטוקול מס' 105

סקירתו של אל"מ כרמון; סקירתו של מר הרצוג; סקירתו של מר ששון על הבעיות האזרחיות הנוגעות לתושבי יהודה ושומרון

13 בפברואר 1968
פרוטוקול מס' 106

המשך הרדיפות וההתעללות ביהודים בארצות ערב בעקבות מלחמת ששת הימים; מצב היהודים בארצות ערב; משלחת של משפחות חיילי הצוללת "דקר"

20 בפברואר 1968
פרוטוקול מס' 107

סקירתו של הרמטכ"ל על התקריות בגבול ירדן; פעולות ההתיישבות בבקעת הירדן; סקירתו של מר אחיטוב על המאסרים באל-עריש ובשכם

27 בפברואר 1968
פרוטוקול מס' 108

שאלת ההתנחלות הישראלית בשטחים המשוחררים ויוזמה לשיקום הפליטים הערבים
דיווח של שר החוץ מר א' אבן

5 במרץ 1968
פרוטוקול מס' 109

שינוי הסטטוס של השטחים החדשים

19 במרץ 1968
פרוטוקול מס’ 110

דיווח של שר החוץ

22 במרץ 1968
פרוטוקול מס’ 111

דיווח של השר מנחם בגין

22 במרץ 1968
פרוטוקול מס’ 112

הפעולה בכארמה

26 במרץ 1968
פרוטוקול מס’ 113

דיווח של מר רפאל על ההתפתחויות השוטפות;
דיווח של הרמטכ"ל על הפעולה של צה"ל בכארמה;
דיווח של אלוף יריב

26 במרץ 1968
פרוטוקול מס’ 114

המשך הדיווח של מר ג' רפאל

9 באפריל 1968
פרוטוקול מס' 115

סקירת שר החוץ;
דיווח על הפעולה מ-8 באפריל 1968

26 באפריל 1968
פרוטוקול מס' 117

דיווח שר החוץ על שיחות יארינג

7 במאי 1968
פרוטוקול מס' 118

דיווח של יושב ראש הוועדה על הוועידה בדקר; דיווח של אלוף-משנה י' חופי; דיווח של מנכ"ל משרד החוץ

21 במאי 1968
פרוטוקול מס' 119

דיווח של שר החוץ

21 במאי 1968
פרוטוקול מס' 120

המשך הדיווח של שר החוץ

28 במאי 1968
פרוטוקול מס' 121

דיווח של שר החוץ; דיון על הדיווח של שר החוץ