מי שיסתכל על מפת ישראל יקבל את הרושם ששטח המדינה משתרע מהים התיכון במערב ועד נהר הירדן במזרח. זאת משום שהמפות המודפסות בישראל אינן מציגות את "הקו הירוק" שמפריד בין שטחה הריבוני של ישראל לבין השטחים שכבשה ב-1967. היעלמות הקו הירוק מהמפה אינה מקרית – זוהי תוצאה של החלטות סודיות שקיבלה ממשלת ישראל חודשים אחדים לאחר תום המלחמה. תמלילי הדיונים ומסמכי ההחלטה למחוק את הקו הירוק מהמפה מוצגים כאן.

ביום ד', 18 באוקטובר 1967, הניח שר העבודה דאז, יגאל אלון, הצעת החלטה בפני ועדת השרים לענייני ביטחון (הקבינט הביטחוני). "הוצבנו בפני בעיה של סימון הגבולות על המפות", אמר השר אלון בישיבה לשרים, בהתייחסו לשינוי המצב בעקבות כיבוש השטחים. אלון הציע כי מעתה והלאה ישראל לא תדפיס עוד במפותיה הרשמיות את הקו הירוק – קו שביתת הנשק שעליו הוסכם במסגרת הסכמי רודוס מ-1949 – אלא תסמן את גבולה על המפה בקווים שבהם נערך צה"ל עם תום המלחמה, ובכלל שטח זה רמת-הגולן, חצי האי סיני, רצועת עזה והגדה המערבית.

בדיון הראשון שקיים הקבינט בנושא זה הסביר השר אלון כי עם כיבוש השטחים במלחמת ששת הימים הכריזה הממשלה שהסכמי שביתת הנשק מ-1949 בוטלו, וכי הדבר חייב לבוא לביטוי על גבי המפות הרשמיות של ישראל. "הוצאת מפה חדשה לפי קווי שביתת הנשק [של 1949] גם לא תשקף את המציאות המדינית וגם תתפרש כאילו אנחנו רואים עדיין בקווים האלו אפשרות אבנטואלית", אמר אלון. שר החוץ, אבא אבן, ביקש שלא להדגיש במפה את ההבחנה שבין ירושלים המסופחת לבין שאר חלקי הגדה המערבית. לעומת זאת, שר הביטחון משה דיין הציע להותיר במפה את קווי שביתת הנשק מ-1949, לצד קווי הפסקת האש מ-1967 וקווי הגבול הבין-לאומי. "מפה אינה תוכנית מדינית", הסביר דיין.

עוד דנו השרים בישיבה באופן צביעתם במפות של השטחים שנכבשו; בשאלה אם כותרת המפה תהיה "מדינת ישראל" או "ישראל"; ובהתלבטות אם לסמן בה את תחומי הממשל הצבאי שהונהג בשטחים שנכבשו. ועדת השרים קיבלה את ההצעה ברוב גדול, בהחלטה שסומנה ב/9, "סימון גבולות המדינה". ראש הממשלה לוי אשכול ביקש לקבל להחלטה פה אחד ולכן "הזמין" משר הבריאות ישראל ברזילי ערעור על החלטת ועדת השרים לאשר את שינוי המפה, בכדי שניתן יהיה לדון בשאלה פעם נוספת.

הדיון הנוסף התקיים ב-12 בנובמבר 1967, גם הוא במסגרת ישיבת הקבינט הביטחוני. השרים דנו בהרחבה בשאלת ציון הקו הירוק על המפות שיודפסו מעתה. השר אלון הציע להטיל צנזורה על פרסום ההחלטה להדפיס מפות ללא קווי שביתת הנשק, והדיון התגלגל לשאלת מעמדו של אזור לטרון. בסופו של דבר אישררו השרים את ההחלטה שלא להדפיס עוד את הקו הירוק על המפות שמנפיקה הממשלה וקבעו כי יוטל איפול על עצם קבלת ההחלטה.

לבקשת שר החוץ אבא אבן, מתוך רגישות להשלכות הדיפלומטיות האפשריות לפרסומה של המפה החדשה של ישראל, הוחלט גם לדחות את הדפסתה עד לאחר קיום המושב של העצרת הכללית של האו"ם. ההחלטה סומנה ב/21. שתי החלטות ועדת השרים לענייני ביטחון בדבר מחיקת הקו הירוק מהמפה סווגו "סודי ביותר" ולא פורסמו במשך שנים. מאז, הקו הירוק לא צוין עוד על גבי המפות הרשמיות שהודפסו ומודפסות בישראל, ועד מהרה הוא נעלם גם מהמפות שמודפסות באופן פרטי.


טור על מחיקת הקו הירוק מהמפות בישראל, מאת חוקר מכון עקבות אדם רז, התפרסם במוסף "הארץ" ב-5 בספטמבר 2022.

Close

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון ("הקבינט"),
18 באוקטובר 1967

החלטה ב/9 של ועדת השרים לענייני ביטחון,
18 באוקטובר 1967

הצעת החלטה לממשלה שהגיש השר יגאל אלון,
3 בנובמבר 1967

פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון ("הקבינט"),
12 בנובמבר 1967

החלטה ב/21 של ועדת השרים לענייני ביטחון,
12 בנובמבר 1967

מכתב השר אלון אל מנהל מחלקת המדידות לקראת יישום החלטת הקבינט,
30 באוקטובר 1967

לטשטש את הקו הירוק": מכתב מנכ"ל משרד הפנים לשר הפנים",
10 בספטמבר 1967