המפות המודפסות בישראל אינן מציגות את "הקו הירוק" שמפריד בין שטחה הריבוני של המדינה לבין השטחים שכבשה ב-1967. זו תוצאה של החלטות סודיות שקיבלה ממשלת ישראל חודשים אחדים לאחר תום המלחמה. תמלילי הדיונים ומסמכי ההחלטה מוצגים כאן.

קראו עוד

Close

קטע מפרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון

ב/9. סימון הגבולות במפת המדינה

18.10.1967

החלטה ב/9 של ועדת השרים לענייני בטחון, 18.10.1967

3.11.1967: השר אלון מגיש הצעה להחלטת הממשלה

קטע מפרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון

ב/21. סימון גבולות במפת המדינה

21.11.1967

12.11.1967: החלטה ב/21 של ועדת השרים לענייני ביטחון

30.10.1967: השר אלון מכין את ראש מחלקת המדידות ליישום ההחלטה

לטשטש את הקו הירוק": עדות מוקדמת על הלך רוח בממשלה"