בכירי שב"כ, המשטרה, המוסד, משרד הביטחון, מנהל מקרקעי ישראל ואחרים הוזמנו ביולי 1965 לדיון שנועד לגבש קווים מנחים למדיניות הממשלה כלפי המיעוט הערבי בישראל. אנחנו מפרסמים כעת את מסמך המצע לדיון, שהוכן במשרד יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים וסווג "סודי ביותר".

בין העקרונות שהוצעו: מניעת קיומן של מפלגות ערביות על בסיס לאומי (להבדיל מחמולתי), עידוד זהויות עדתיות נפרדות בקרב הקבוצות הערביות השונות, ומניעת גיבושה של מנהיגות אינטלקטואלית בקרב האוכלוסייה הערבית.

Close

14 ביולי 1965

קווי יסוד למדיניות הממשלה כלפי המיעוט הערבי בישראל

הזמנה לדיון ומצע הדיון