בספטמבר 1967, כחודשיים וחצי לאחר סיפוחה של מזרח ירושלים למדינת ישראל, הכין מטה הממשל הצבאי בגדה המערבית מצע לדיון בנושא "ירושלים – מזרח". "אי אפשר לנתק את הטיפול בבעיות הפוליטיות-ביטחוניות, הכלכליות והדתיות של ירושלים מן הטיפול בבעיות הגדה", ציינו מחברי המסמך וסקרו בו את הנושאים שמצריכים דיון והכרעה.

המסמך מציג את תפקודה של מזרח ירושלים כבירת הגדה המערבית: חשיבותה של העיר לגדה המערבית, טרם הכיבוש, בתחומי הכלכלה, הדת והפוליטיקה מפורטת בכמה פסקאות. עוד קובע המסמך כי בשל הקשרים ההדוקים בין העיר, שנתונה כעת למרותו של החוק הישראלי, לבין הגדה, בה שורר משטר צבאי, נוצר צורך לקיים תיאום הדוק בין מדיניות ישראל בתוך ירושלים למדיניות הממשל הצבאי בגדה. "אי שיתוף הפעולה בתחומי המשפט, החינוך והדת בגדה המערבית התמקד בהתנגדות לסיפוח ירושלים", סיפוח שיצר גם "מצבים משפטיים מסובכים" בתחומי החינוך, מוסדות הדת והמקרקעין. בשל כך נמסרו מחדש לידי הממשל הצבאי בגדה הסמכויות לטפל בהיבטים הפוליטיים-ביטחוניים של השליטה בירושלים.

על רקע תמונת המצב שהוצגה, נפרשו במסמך הנושאים המרכזיים לדיון הקרב. בעניין הר הבית והכותל המערבי צוינו בין השאר סוגיית כניסתם של מבקרים אל הר הבית; הצורך להימנע מהתססת המוסלמים, ובתוך כך להקפיד על איסור התפילה במקום של לא-מוסלמים; הצורך להוכיח בעלות יהודית על רחבת הכותל, הרס מבנים ברחבה וקיום חפירות ארכיאולוגיות בה.

"סימונו של קו הסיפוח על המפה אינו יוצר באופן אוטומטי עובדות בשטח", כתבו מחברי המסמך. שאלה מרכזית לדיון היתה שאלת הקשרים בין העיר לגדה: האם על הרשויות הישראליות לבודד את ירושלים מהגדה המערבית או לאפשר לעיר המסופחת להמשיך ולתפקד כבירת הגדה; הוצגו כמה אפשרויות לפעולה ומשמעויותיהן. עוד הוצגו המלצות הממשל הצבאי בנושא הטיפול במוסדות המוסלמיים והפוליטיים שהקימו תושבי מזרח ירושלים מאז הכיבוש.

בתגובה למסמך שלח יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, שמואל טולידאנו, מכתב חריף בו קבע כי במגעים שמקיים הממשל הצבאי עם תושבי מזרח ירושלים הוא "פוגע בעובדת סיפוחה" של העיר. טולידאנו דרש "להפסיק כל מגע" בין הממשל הצבאי לתושבי ירושלים המזרחית.

Close

מסמך 1:

ירושלים-מזרח - מצע לדיון

11.9.1967

מסמך 2:

ירושלים מזרח - מצע לדיון (תגובת היועץ לענייני ערבים)

13.9.1967